Skjerpet terrortrussel mot Norge

Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) advarer mot hjemvendte islamister med erfaring fra krigshandlinger i Syria.