Radonfrykt i Fjell

Radonnivå 18 ganger høyere enn anbefalt grense er målt nattetid i Bjorøy barnehage. Barnefar Zachrisen stoler ikke på kommunens tiltak.