Bare noen må ut for å få flyt

På Danmarks plass står trafikken i stampe. Reduserer man rushtrafikken i Bergen med bare ti prosent, vil man antagelig unngå køene.