- Ikkje spesielt komplisert inngrep

Helse Bergen jobbar for at Hallvard Rykkje skal få prøve ein pacemaker, men kan ikkje opplyse når.