Stoppet på Danmarks plass

Ruskjører fikk illebefinnende.