• BAK MURENE: - Jeg vet ikke om det med erstatning er veldig viktig, selv om det har litt å si at noen innrømmer ansvar, sier Jonas. Etter en tapt barndom venter han på å få avgjort søknaden om rettferdsvederlag fra staten. Økonomisk tap får han ikke dekket, med mindre han går til søksmål. FOTO: Vegar Valde

- Uansett hvor ille det var hjemme, var det bedre enn i barnevernet

Bare litt over halvparten av kommunene har en egen erstatningsordning for barnevernsbarn. De som søker erstatning fra staten må vente i nærmere halvannet år.