• ALLE VIL VÆRE LUCIA: Mange barn har gått i Luciatog i barnehagen i dag. I Brinken barnehage har de loddtrekning blant de eldste barna om hvem som får være Lucia og hvem som får være stjernegutt. Emre Sakseide og Leoni Leppin ble de heldige. Kristoffer A. Gabrielsen og de andre femåringene i barnehagen var flotte med glitter i håret. FOTO: leif gullstein

- Alle vil være Lucia

Vi har vært med på Luciafeiring i barnehagen. La deg sjarmere du og!