Begge fylkene er faregraden før snøskred søndag satt til nivå 4, ifølge Varsom.no.

Spesielt i regionene Røldal og Voss blir det svært krevende forhold i fjellet. Skiløpere og scooterkjørere bes holde seg unna alt skredterreng, det vil si områder som er brattere enn 30 grader. I tillegg kan enkelte veistrekninger være utsatt for snøskred i regionen. Det ventes at det vil komme noen store naturlig utløste skred i disse områdene.

I regionene Sunnmøre, Fjordane og Sogn er faregraden satt til nivå 3, som er betydelig snøskredfare, søndag.

De øvrige regionene har faregrad 2 eller 1.