• (1/2)
    I FARESONA: Under utskytinga av fjellhallar som denne har radongass stige opp frå berggrunnen. Høge konsentrasjonar av den giftige gassen vart oppdaga i sommar. FOTO: Marita Aarekol

Arbeidde for kommunen i giftig luft

I fjellhallane i Laksevåg har arbeidarar pusta inn radongass i konsentrasjonar fem gongar høgare enn maksimumsgrensa. Testar av nivået vart først gjennomført i sommar, etter to år med arbeid.