• FIRE KAN BLI EN: Høgskolen Betanien vil slå seg sammen med Haraldsplass Diakonale Høgskole, Misjonshøgskolen og Diakonhjemmet Høgskole. FOTO: VEGAR VALDE

Haraldsplass og Betanien høgskole vil slå seg sammen

Fire private høgskoler i Bergen, Oslo, Stavanger og Sandnes vil fusjonere.