Per-Einar Binder har skrevet denne artikkelen. Han er professor og instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi, UiB, og forsker på mindfulness, selvmedfølelse og endringsprosesser i terapi. Han har nylig gitt ut en bok om medfølelsens psykologi.