Miljødirektoratet har gjennomgått tiltakene for å komme under de tillatte nivåene for utslipp av nitrogenoksid (NO) og svevestøv i Bergen.

Konklusjonen er luftkvaliteten også i fremtiden vil kunne føre til helseplager.

— Kommunene er veldig tydelige på at de virkemidlene de har tilgjengelige nå, ikke er målrettet mot NO. Da mener vi at det er stor fare for at utslippene blir for høye også de nærmeste årene, sier seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet til NTB.

Også storbyene Oslo, Stavanger, Trondheim og Drammen vil slite med helsefarlig luft i årene som kommer.

Må skifte bilparken

Det er eksos som er hovedkilden til NO-utslippene, og Miljødirektoratet tror NO-utslippene neppe vil komme under grenseverdiene før bilparken er skiftet ut.

Særlig gjelder dette dieseldrevne personbiler, lastebiler og busser.

— På lengre sikt vil strengere eurokrav til kjøretøy komme inn og løse dette. Men da snakker vi om en del år frem i tid, sier Sorteberg.

Transportøkonomisk Institutt og Norsk Institutt for Luftforskning konkluderer i en analyse at overskridelsene vil vare frem mot 2025.

Bryter EU-direktiv

Gjennomgangen kommer etter at EFTAs overvåkingsorgan ESA i fjor høst åpnet en formell sak mot Norge for brudd på EU-direktivet om lokal luftkvalitet.

Mye positivt er gjort for å få ned konsentrasjonene av svevestøv. Storbyene har tiltak for å forbedre luftkvalitet og få ned CO-utslipp, men de treffer ikke utslippene av NO.

— Vi ser at det for eksempel i Oslo er gjort mange gode tiltak for å redusere trafikken, men at man fortsatt sitter med store utfordringer når det gjelder nitrogenoksid, sier Sorteberg.

Av de fem byene er det bare Oslo som konsekvent har brutt utslippsgrensen fra 2003 frem til i fjor. Med ett unntak har alle byene ligget over NO-grensen de fleste av de siste fem årene.

Reduksjon i Trondheim

Et mulig lyspunkt er Trondheim som så vidt kom under utslippsgrensen i fjor, etter en nedadgående trend for NO-utslippene de siste fem årene.

Trondheim mener selv at nedgangen er et resultat av kommunens miljøpakke for transport, som har redusert trafikken i sentrum.

Dette har skjedd gjennom en økt satsing på kollektivtransport, flere bompengesnitt, omkjøringsveier og overgang fra diesel til gassbusser.

— Det er for tidlig å si om Trondheim blir unntaket. Men det virker lovende. Vi ser i alle fall at dersom man setter inn omfattende tiltak, kan man slå flere fluer i en smekk, sier Sorteberg.

Diskuter luftkvaliteten i Bergen i kommentarfeltet under.