• FrankAarebriti200Bx.jpg

- Avhengig av småpartier

Statsviter Frank Aarebrot forventer seg en kamp mellom to store partier, der ingen av dem vil konfrontere småpartiene.