Mystisk dusør sprer uhygge

Denne plakaten er spredt over store deler i Sunnhordland. Avsenderen lover dusør på 75.000 kroner til den som kan komme med opplysninger i en voldtektssak.