Snødde inne

Elisabeth og Tore kom seg ikke på skolen i dag.