• FOTO: Helge Sunde

Statnett søker om ny trasé i Granvin

Det nye luftspennet går lenger unna Granvin sentrum enn det forslaget som utløste så sterke reaksjoner i fjor høst.