• BAK MURENE: Ti personer begikk selvmord i norske fengsler i fjor. Hittil i år har to innsatte tatt sitt eget liv. Det har ikke vært noen selvmord i fengsler på Vestlandet de siste årene.

- Overrasket over at ikke flere skader seg

Tallet på selvmord i norske fengsler nådde en topp i fjor. Hittil i år har to personer tatt sitt eget liv.