• FORELDRE VAR OPPRØRTE: Da nye permisjonsregler ble innført i fjor fikk rektor Linda Stub Nilsen på Eidsvåg skole mange henvendelser fra foreldre som ikke likte endringene. - Men slik er det. Alle endringer fører med seg reaksjoner og har gjerne noen barnesykdommer. Nå synes jeg det er gått seg til, sier hun. FOTO: Tor Høvik

Bergenselever får mindre fri fra skolen

Tallet på søknader om fri for elever er redusert med en tredjedel etter det kom nye og strengere regler. Men rektorene har samtidig fått svært mye å gjøre.