Har du mistet et blåskjellanlegg?

I så fall har politiet gode nyheter til deg.