• TILLIT: - For oss er det viktig at foreldrene stoler på at vi er ærlige mennesker som de kan overlate barna sine til. I tilvenningsperioden er det særlig viktig at foreldrene føler seg trygge. Små barn oppfatter det lett, hvis foreldrene lurer på om det er riktig av dem å forlate barnet hos oss, sier Elisabeth Alnes, styrer i Klosteret barnehage. FOTO: Roar Christiansen

Ferskinger i barnehagen

Barn gråter. Voksne gråter. Elisabeth Alnes trøster i barnehagegarderoben.