Fant 20 handlevogner i vannet

Miljøagenter forferdet over svinesti i Nesttunvannet.