• fonna.jpg

Skjulte innsjøar trugar bygd

Folgefonna skjuler store innsjøar under isen. Dersom breen minkar, kan vatnet skvulpa over kanten slik at is, vatn og stein veltar nedover dei bratte fjellsidene. Bygda Måge ligg utsett til for ras.