Går igjennom pensum på nytt

Høgskolen i Bergen vil nå gå igjennom pensum, og finne ut om de kan bytte eller utvide pensum for lærerutdanningen.