• RASTE: En stor stein forsvant under fylkesvei 48. Veien er nå stengt på grunn av rasfare. FOTO: Yngve Berland

Her henger veien i løse luften

Stengt på grunn av rasfare mellom Tysse og Gaupholm.