Slipper fengsel etter salg av 18 kilo hasj

Politiet ville ha ham i fengsel. Domstolen ville det annerledes.