• UTBRENT: Fritidsbåten blei fullstendig utbrent. På eit tidspunkt gjekk han under vatn, før brannvesenet fiska båten opp att. FOTO: Jan Roar Hatlem

Båt i brann utfor Florø

To menn blei båtlause.