• VINDMØLLEBYGDA: Fleire bustadfelt ligg under 2000 meter frå det nye vindkraftverket. I den raude tomannsbustaden med stoveglasa vendt mot sjøen bur Svein Kåre Meling. Frå kjøkenglasa ser han møllene på fjellet. - Det me er aller mest opptekne av er om det blir støy. Førebels har eg ikkje høyrt noko, seier Svein Kåre Meling. FOTO: Jan M. Lillebø

- Fire år for seint

Idet vindmøllene reiser seg over Fitjarbygda, vil Klima- og forureiningsdirektoratet vurdera norske grenser for lågfrekvent støy. - Det kjem fire år for seint, meiner vindmøllenabo.