• (1/2)
    HENGEBRO: Hengebroen mellom Os og Reksteren i Tysnes kommune vil koste 8,6 mrd. kroner og blir i overkant av fem km lang.

E39 skal ut av stabilt fergeleie

Fergefri reise mellom Bergen og Stavanger er mulig innen 2019 dersom det er politisk vilje til det. Det vil korte reisetiden til 2,5 timer.