• BOKSBINGO: Tom eller ikke? Under halvparten av norske fotobokser er i drift, og svært mange mangler kamera. Nå får veimyndighetene de første millionene til å rette på det. - - Vi er nødt til å få større tetthet av kameraer, sier Anne Beate Budalen i Vegdirektoratet. FOTO: Paul S. Amundsen

Nye kamera i boks

De fleste fotoboksene langs veiene står tomme. Nå vil regjeringen bruke ti millioner kroner på nye kameraer og fartsmålere.