Avviser kabel i Sogn og Fjordane

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen avviser sjøkabel på 420 V linja frå Fardal til Sunnmøre.