• NY AKTØR: Ei æra er over. ARKIVFOTO: BT

Tide tek over for Fjord1

Fjord1 nyttar ikkje klageretten. Dermed tek Tide over drifta av hurtigbåtane mellom Bergen og Sogn og Fjordane.