Bybanen lager krøll for Fløygarasjen

Bergen kommune må lage ny reguleringsplan for Fløygarasjen. Garasjen truer ikke grunnvannet, men kan komme i konflikt med bybanetraseen mot Sandviken.