Våpensamler rundstjålet

Politiet er på jakt etter våpen i det kriminelle miljøet etter at en våpensamler fra Fana er rundstjålet.