Bergensk ørret sliter

Over halvparten av de viktigste sjøørretbekkene i Bergen er forurenset. Alle er utsatt for inngrep som ødelegger for fisken.