Sølvet ska hem

For 340.000 kroner fikk Stiftelsen Bergenssølvet tilslag på en svært sjelden brudekrone laget i Bergen på 1700-tallet. Snart kommer sølvskatten tilbake til byen.