- Tapet og voldtok kjæresten

Først voldtok han kjæresten. Deretter tapet han hennes bein, armer og munn. Overgrepene pågikk i fem timer.