• (1/2)
    VRAKMAST: Berre for- og aktermastene av "Lyn" stikk opp av sjøen i det vestlege sundet inn mot Hidle/Hille i Klosterfjorden. FOTO: Ove A. Olderkjær

Småbåtfelle i 27 år

Eit statleg pålegg om heving har aldri blitt følgt for eit båtvrak ved Hidle-øyane i Sunnhordland. Det har lege til fare for småbåttrafikken sidan 1985.