Tunnelkollisjon på Sotra

To biler kolliderte i Kolltveittunnelen. Begge førerne er fraktet vekk i ambulanse.