Strømmen er tilbake i Sandviken

Husstandene som var strømløse i Sandviken, skal nå ha fått strømmen tilbake.