Brann på Sotra

Store brannmannstyrker rykker nå ut til brann ved Kolltveittunnelen.