Kan bli satt på bakken

Luftfartstilsynet er ikke fornøyd med Norsk Luftambulanse.