Har stoppet 429 hittil i år

Tollvesenet fikk fra januar hjemmel til å bistå politiet i håndhevelsen av utlendingsloven. Første halvår har de sendt 429 personer videre til politiet.