• FOTO: Ragnhild E. Stenvaagnes

Reagerer på avgiftshopp

Ap reagerer kraftig på at boligsoneparkering blir nesten doblet. - Dette er en snikskatt for sentrumsbeboerne, mener Terje Ohnstad.