• (1/3)
    SKRED: Et stort antall hjelpemannskaper deltok i Redningsarbeidet.

- Skredet naturlig utløst

Rapporten etter Eikedalen-ulykken er klar.