- Det har vært en urolig natt

Særlig to steder i sentrum var det mye bråk.