Stort heroinbeslag i Bergen

En rutinemessig utlendingskontroll i Bergen førte til et stort heroinbeslag. Fredag blir tre nigerianske borgere framstilt for varetekt.