Når svarene uteblir

Dungs foreldre håpet en rettssak kunne føre dem nærmere det de venter på: Svaret på hvor datteren ble av.