• MANGE TILTAK: Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa mener ulykkesanalysene til Statens vegvesen viser at det er nødvendig med «en bred tilnærming» til trafikksikkerhet. - Det er ingen tvil om at midtrekkverk redder mange liv, men det er også andre ting som hjelper, sier hun. FOTO: HÅVARD BJELLAND

- Bedre veier løser ikke alt

Norske politikere snakker for mye om dårlige veier og for lite om sjåførenes ansvar, mener samferdselsministeren.