• NY BRO: Statens Vegvesen lokalt mener et nytt Sotrasamband bør se slik ut, med en ny firefelts bro. Til venstre ser vi dagens bro. FOTO: TOR SPONGA (ILLUSTRASJON)

Sotrasambandet prioriteres ikke

Sotrasambandet kommer i andre rekke på prioriteringslisten.