- Viser hvor sårbart Vestlandet er

Nå vil vegvesenet møte kommuner og næringsliv.